ระบบติดตามการขอหนังสือรับรอง

งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ  
วันที่รับเรื่อง ผู้ขอ สังกัด สถานะ view
18/09/2561 นายปริญญา ปั้นสุวรรณ์ คณะครุศาสตร์ ดำเนินการเรียบร้อย
14/09/2561 นายธัชชัย กรกุม คณะครุศาสตร์ ดำเนินการเรียบร้อย
17/09/2561 นายปชาชิต ลิมวัฒนานนท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการเรียบร้อย
 
© 2017 งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โทร 034-534062 เบอร์ภายใน 129