ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (15มิ.ย.63)

ม.ราชภัฏกาญจน์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (15มิ.ย.63)

    วันที่ 15 มิถุนายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  ณ อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครบรอบ 47 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลให้สถาบันราชภัฏกาญจนบุรียกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547เป็นต้นมา

ภาพ/ข่าว งานประขาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

สามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่  https://www.facebook.com/pg/kru.ac.th/photos/?tab=album&album_id=2703130226458988