ดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันไวรัสโควิด - 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันไวรัสโควิด - 19 โดยให้พนักงานทำความสะอาด พร้อมเพิ่มความถี่ในการดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ทั้งหน้าลิฟต์ ในตัวลิฟต์ ราวจับบันได ลูกบิดประตู และวางเจลล้างมือฆ่าเชื้อให้บริการในจุดสัมผัสต่างๆ ทางเข้าทางออกตามอาคาร คุมเข้มเน้นย้ำความปลอดภัย  เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความห่วงใยต่อบุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้ที่มาใช้บริการ จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดในทุกมิติ ทั้งการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ในจุดสำคัญที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง โดยเราได้ดำเนินการป้องกันอย่างเต็มที่และเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่าน

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี